headerimage

uitwisseling 2016

 

Van 7-14 september 2016 heeft er een uitwisseling plaatsgevonden tussen de partnersteden Kfar Saba en Delft. De delegatie bestond uit 24 inwoners van de stad Kfar Saba, waaronder 2 delegatieleiders. De delegatieleiders vertegenwoordigden de gemeente Kfar Saba.

 

Het bestuur van de stichting Delft-Kfar Saba heeft voor deze uitwisseling het thema Zorg en Welzijn gekozen.

 

De groep bestond uit personen, die werkzaam zijn/waren in de zorg, zorg krijgen, zorg verlenen en vrijwilligers die in de zorg werken. Eén van de twee delegatieleiders coördineert het vrijwilligerswerk bij de gemeente Kfar Saba. De groep die aan de uitwisseling heeft deelgenomen varieerde in de leeftijd van 23 tot 78 jaar.

 

Met de voorbereidingen van deze uitwisseling is het bestuur al in 2015 gestart. Waarom wij voor deze week hebben gekozen? Dat was een hele bewuste keuze, want in deze week vielen ook de Open Mo­nu­men­ten­dagen en de Taptoe.

 

Zowel in Delft als in Kfar Saba verblijven de gasten in gastgezinnen. Ook de Delftse gastgezinnen hebben hun huizen opengesteld. Ter voorbereiding op de uitwisseling heeft het bestuur van de stichting 2 infor­matie­avonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in het Ont­moetings­centrum op het Minervaplein te Delft.

 

Tijdens de beursvloer van de Delftse uitdaging, die op 12 april 2016 werd gehouden, heeft de stichting diverse matches kunnen maken met bedrijven en maatschappelijke instellingen, t.w. Drukkerij Nivo, het WestCord hotel, het Ontmoetingscentrum Minervaplein, het Hospice-VPTZ en Woonzorgcentrum 'die Buytenweye'. Een match maken houdt in: je vraagt iets en jij doet er voor die ander iets voor terug.

 

Daarnaast is de stichting via haar netwerk ook in contact gekomen met het Reinier de Graaf Ziekenhuis, Ipse de Bruggen 'De Ruimte', het Pieters Kamer Huis/Delfshove, Partycentrum 'Onder Ons', Peter Vermeulen (Verba Producties), gastheer en Anny Oving, gastvrouw.

 

Twee bestuursleden hebben kennisgemaakt met vertegenwoordigers van de bedrijven en instellingen waar afspraken voor de uitwisseling mee zijn gemaakt.

 

Tijdens een privébezoek in mei 2016 aan Kfar Saba zijn een aantal dingen goed doorgesproken door deze twee bestuuursleden. Door de uitwisselingen leer je veel mensen kennen en wat is het fijn als je elkaars culturen leert kennen. Vriendschappen ontstaan dan en als stichting hebben we vriendschap hoog in het vaandel staan. Hoe de vriendschap is ontstaan kunt u hier lezen.

 

Maar allereerst willen we als stichting onze dank uitspreken aan allen die hebben meegewerkt aan de tot standkoming van de uitwisseling.
De bedrijven en instellingen staan op de site vermeld.

 

Vanuit Kfar Saba heeft de stichting vernomen, dat ook de deelnemers het een geweldige uitwisseling hebben gevonden.

↑ top