headerimage

financiën

doelstelling

Sinds 1987 ontvangt de Stichting jaarlijks subsidie van de Gemeente Delft. De stichting brengt jaarlijks verslag uit tijdens een overleg met de burgemeester en de andere partnersteden (Aarau, Adapazari en Freiberg). Ook stuurt de stichting haar jaarverslag aan een ieder die belangstelling heeft. Vanaf 2008 is het jaarverslag ook terug te vinden op de website.

 

Naast deze subsidie ontvangt de stichting ook giften en donaties van particulieren. Hoewel de stichting geen personeelskosten heeft, zijn er financiële middelen nodig om activiteiten te organiseren. Zo worden de kosten van de tweejaarlijkse uitwisselingen grotendeels bekostigd door subsidie en donaties.

 

lid worden?

Bent u geïnteresseerd in onze activiteiten en wilt u deze ondersteunen, wordt dan 'Vriend van Delft - Kfar Saba' voor minimaal € 10,00 per jaar. U kunt dit overmaken op NL95INGB0004355938 t.n.v. de penningmeester van de stichting Delft - Kfar Saba, te Nootdorp.

↑ top