headerimage

ontstaan stedenband

In 1967 ontmoetten de burgemeesters J.M. Ravesloot van Delft en Z. Geller van Kfar Saba elkaar tijdens een internationaal congres in Jeruzalem. Er ontstaat een vriendschappelijke contact. Na de zesdaagse oorlog (juni 1967) vraagt Delft aan Kfar Saba welke hulp men nodig heeft. Het antwoord luidt dat vriendschap belangrijker is dan hulp. Dan ontstaat het idee van een band tussen zustersteden, later partnersteden genoemd.

 

In oktober 1968 vond de eerste uitwisseling plaats. Door de vriendschappen tussen inwoners van beide steden en de belangstelling voor bezoeken is de band steeds sterker geworden. Delft is dertien keer in Kfar Saba geweest (de laatste keer in 2011) en Kfar Saba is ook dertien keer in Delft geweest (de laatste keer in 2009).

 

de overeenkomst

Op 26 oktober 1971 vond in Kfar Saba de officiële ondertekening plaats van de overeenkomst door de toenmalig waarnemend burgemeester en wethouder van Delft, de heer Nic. Hesseler en de burgemeester van Kfar Saba, de heer Zeev Geller.

↑ top