headerimage

2008 Bauhaus tentoonstelling

17-26 september in het huidige pand van Bouwkunde (oude hoofdgebouw TU)

 

 

In 2009 bestaat de stad Tel Aviv 100 jaar. In Kfar Saba hebben we een gesprek gehad met de directeur Dr. Micha Gross en Frits de Wit, gids historisch Tel-Aviv, van het Bauhaus Tel-Aviv.

 

Veel architecten van over de hele wereld hebben hun studie gedaan aan de TU Delft, Bouwkunde en dit heeft er voor ons toe geleid om in samenwerking met de TU, de Gemeente en ook de Ambassade om een tentoonstelling naar Nederland te halen.

 

De 10e DOCOMOMO conferentie werd gehouden in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Dit is een internationale conferentie waar veel architecten, professoren en studenten van over de hele wereld aan deel hebben genomen. Met Bouwkunde werd de afspraak gemaakt, dat de Bauhaus tentoonstelling een onderdeel zou zijn van de opening van de conferentie in het gebouw van Bouwkunde in Delft.

 

De tentoonstelling is officieel geopend door onze wethouder Anne Koning en door Hamutal Rogel-Fuchs, cultureel attaché van de Israëlische ambassade. Het Bauhaus is ontstaan in Duitsland en in overleg met een medewerker van de afdeling Cultuur van de Ambassade is er een gezamenlijk overleg geweest met de cultureel attaché Mevr. Goenke Rocher.

 

Op 24 september 2008 is er een speciale rondleiding georganiseerd voor de gasten van de beide ambassades. We willen iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de tentoonstelling, van harte bedanken. Zonder onze vrijwilligers en donateurs was het vast en zeker niet gelukt. Tevens onze dank aan de Gemeente Delft, de Israëlische ambassade en last but not least de TU Delft. Frits de Wit is voor deze tentoonstelling speciaal overgekomen uit Rehovot, Israël. Hij was elke dag bij de tentoonstelling aanwezig om de mensen rond te leiden.

↑ top