Stichting Delft-Kfar Saba is gestopt

De stichting Delft-Kfar Saba is officieel per 1 juni 2020 gestopt. Ook op die datum zijn we uitgeschreven als stichting bij de Kamer van Koophandel.

Als bestuur vinden we het jammer dat we na 50 jaar zo'n besluit hebben moeten nemen.

In 2018 kregen we de mededeling van de gemeente Delft, dat de subsidie voor alle partnersteden werd stopgezet. We hebben als bestuur geprobeerd door te gaan, maar financieel was het niet haalbaar en we hoopten dat zich nieuwe bestuursleden zouden melden. Ook dat gebeurde niet.

De commissie voor de uitwisseling van de gemeente Kfar Saba veranderde de laatste jaren vele malen.

Wij hebben als stichting heel veel werk verzet om elke keer een uitwisseling tot stand te brengen, maar we hebben het besluit genomen....de stichting Delft-Kfar Saba heeft haar taken beƫindigd.

Als stichting zijn we blij dat er een periodieke uitwisseling, CLD-Rabin High School, is.

Shalom, lehitraot

Judi Klok-Levit, voorzitter
Ben v.d. IJssel, penningmeester
Pija Reurink, lid
Karel Klok, lid

 

verder naar de website